Hoitopaikkojen maksut

Ilmoitetut hoitomaksut ovat kokopäivämaksuja, jotka sisältävät aamupalan, lounaan ja välipalan. Hoitoaika on enintään 10 tuntia/päivä, 5 päivää/viikko.

Hoitopaikan hoitomaksu koostuu hoitopaikan hoitomaksusta, josta vähennetään Kelan yksityisen hoidon tuki, joka muodostuu hoitorahasta sekä kuntalisästä. Vanhemmat hakevat Kansaneläkelaitokselta yksityisen hoidon tukea, joka maksetaan suoraan palvelun tarjoajalle. Lisäksi kaikilla paikkakunnilla vanhemmilla on mahdollisuus hakea ansiosidonnaista hoitolisää, jonka suuruus on enintään 149,96€/kk

Hausjärvi

Vanhempien omavastuuosuus 1.8.2022 alkaen

Alle 3 v. lapset: 295,00 €/kk

Yli 3 v. lapset: 295,00 €/kk

Hausjärvellä on palvelusetelit käytössä!

Mistä hinta muodostuu (€/kk):
Huom! samat hoitomaksut kuin kunnalla!
Mistä hinta muodostuu (€/kk) 1.8.2022 alkaen

Kokopäivähoitomaksu Omavastuu
Alle 3 v. lapset 1184,00 € 295,00 €
Yli 3 v. lapset 969,00 € 295,00 €

Riihimäki

Vanhempien omavastuuosuus:

Alle 3 v. lapset: 320,00 €/kk

Yli 3 v. lapset: 300,00 €/kk

Mistä hinta muodostuu (€/kk):

Kokopäivähoitomaksu Hoitoraha Kuntalisä Omavastuu
Alle 3 v. lapset
924,61€ 184,61€/kk 420,00€ 320,00 €
Yli 3 v. lapset 804,61€ 184,61€/kk 320,00€ 300,00 €

Hyvinkää

Vanhempien omavastuuosuus:

Alle 3 v. lapset: 290,00 €/kk

Yli 3 v. lapset: 290,00 €/kkKokopäivähoitomaksu Hoitoraha Kuntalisä Omavastuu
Alle 3 v. lapset 1086,62€ 178,32 €/kk 618,30€ 290,00 €
Yli 3 v. lapset
820,04€ 178,32 €/kk 351,72€ 290,00 €