Ryhmät

Maahiset (12 paikkaa)

Alle 3 vuotiaiden ryhmä. Ryhmässä 12 lasta ja 3 kasvattajaa.

Viikko-ohjelmamme koostuu liikunnasta, kädentaidoista ja musiikista. Lasten ollessa pieniä suurin osa päivästä on perushoitoa ja huolenpitoa, sen ohella jokaiselle lapselle riittää aikuisen huomiota ja syliä päivittäin.

Jokainen päivämme alkaa aamupiirillä, jossa harjoittelemme lasten taitojen mukaisesti mm värejä, laskemista, lauluja ja loruja.

Luonto on osana arkeamme. Käymme pienillä retkillä lähimetsässämme ja käytämme askarteluissa luonnon materiaaleja.

Maahiset on jaettu kolmeen pienryhmään. Pienryhmissä leikitään ja harjoitellaan leikkitaitoja, lorutellaan, jumpataan ja askarrellaan.

Pienryhmissä jokaisen lapsen huomioiminen erikseen onnistuu helpoiten ja rauhalliset pienryhmähetket aikuisen kanssa antavat positiivisia elämyksiä lapsille.

Menninkäiset (21 paikkaa)

Ryhmä koostuu n. 3-4vuotiaista lapsista. Ryhmässä tällä hetkellä 18 lasta lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa. Ryhmän motto on pitää kiinni kiireettömästä arjesta. Annamme lapselle aikaa harjoitella päivittäisiä toimintoja ikä tason mukaisesti.

Ryhmä on jaettu kahteen pienempään ryhmään kettuihin ja kissoihin. Noudatamme viikko-ohjelmaa, joka koostuu metsäretkistä, kädentaidoista, jumpasta ja musiikista. Kerran viikossa meillä on myös pienryhmätoimintaa, jolloin

toimimme vieläkin pienemmissä ryhmissä. Näin pystymme takaamaan lapselle mahdollisimman rauhallisen toimintaympäristön.

Päivittäinen aamupiiri on suosittu lasten keskuudessa. Silloin opettelemme toimimaan koko ryhmänä. Ohjelma on monipuolista ja pitää sisällään lauluja, leikkejä, soittamista tai muita yhteisiä pelejä. Käymme myös päivän struktuurin läpi.

Metsäretkillä liikumme monipuolisessa maastossa tutkien luontoa. Lapset nauttivat metsässä liikkumisesta ja vapaasta leikistä, jossa he pääsevät hyödyntämään luonnon materiaaleja mm. majojen rakentamisessa.

Haltiat (21 paikkaa)

Tällä hetkellä ryhmässä on 14 lasta, joiden ikähaarukka on 4-5 vuotta. Kasvattajia 2.

Haltiat harjoittelevat ryhmässä työskentelyn taitoja ja sosiaalisia taitoja päivittäin. Taitoja harjoitellaan leikkien ja pelien avulla.

Viikko-ohjelmamme koostuu musiikista, kädentaidoista, metsäretkistä ja liikunnasta sekä leikistä. Pienryhminä toimitaan viikon aikana usein. Pienemmässä ryhmässä aremmankin lapsen on helppo saada äänensä kuuluviin ja jokainen lapsi saa oman huomionsa aikuiselta. Pienryhmät helpottavat myös työtämme lasten havainnoinnissa.

Viikoittaisilla metsäretkillä tutkimme luontoa, leikimme ja harjoittelemme luonnon kunnioittamista. Läheinen metsä antaa meille monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin toimiin.

Voimme järjestää siellä leikkien ja tutkimisen ohella mm. liikuntatuokioita, monipuolinen metsämaasto kehittää lapsien kehonhallintataitoja. Metsässä on myös harjoitella rauhoittumisen taitoa, hiljentymällä tarkkailemaan ympäristöä. Ryhmän aikuiset tykkäävät myös liikkua luonnossa vapaa-ajallaan ja he pitävät tärkeänä, että lapset saavat kokea metsässä liikkumisen ilon sekä oppivat mm. jokamiehenoikeuksista.

Lapset ovat aktiivisina osallistujina ryhmän toimintoja suunniteltaessa. Ideat askarteluihin ja erilaisiin leikkeihin kumpuavat lasten toiveista ja keskusteluista päivän "polttavista" aiheista